Навчальний заклад надає освітні послуги за рівнем повної загальної середньої освіти згідно ліцензії (серія АА № 328084), виданої Кіровоградською обласною державною адміністрацією.

Школа побудована у 1972 році по типовому проекту, розміщена в одному двоповерховому приміщенні. Потужність – на 300 учнівських місць. Їдальня розрахована на 80 посадочних місць.
Наразі для забезпечення навчальної діяльності в школі обладнано:
- 7 навчальних кабінетів
- 4 класних кімнати;
- 1 майстерня
- 1 комп'ютерний клас
- спортивний зал (оренда)
- спортивний майданчик
- бібліотека:
книжковий фонд – 10 263
фонд підручників – 3 700
1-4 кл. – 889
5-9 кл. – 2240
10-11 кл. – 571

Пріоритетні напрями діяльності
 Створення оптимальних умов для розвитку і самореалізації учнів, забезпечення належного рівня навчання і виховання дітей; створення спільного для всіх змістовного поля для подальшої активної праці.
 Виховання духовно багатої, гуманної, вільної, рівноправної, відповідальної, толерантної, демократичної особистості; виховання поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших, формування здорового способу життя, збереження і зміцнення психічного і фізичного здоров’я учнів.
 Впровадження активних форм і методів навчання учнів та вчителів, реалізація особистісно-орієнтовного підходу;
 Забезпечення комфортних і безпечних, безконфліктних умов для розвитку особистості учня, реалізації його природних здібностей.

Школа працює в одну зміну, початок занять о 8.30, закінчення 7 уроку – о 15.05.
Кількість учнів у школі:
на початок 2013-2014 навчального року – 81

Всього класів – 11, з них: 1-4 класи, 5-9 класи, 10-11 клас
Кількість груп продовженого дня – 1, в них учнів – 21
Індивідуально навчається 3 учні.

Кiлькiсть переглядiв: 14

Коментарi