«Молодий спеціаліст стає хорошим учителем ,
перш за все ,завдяки обстановці творчої праці
в педагогічному та учнівському колективах».
В.Сухомлинський

Мета «Школи молодого вчителя» – сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання, полегшити роботу вчителя і закохати його в нашу справу.У перспективі –розвиток фахової майстерності

Основні завдання «Школи молодого вчителя»:створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації молодих спеціалістів, підвищення їхньої психологічної компетентності, поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання, сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків вчителів, апробація та впровадження нових освітніх технологій та систем.

Основні напрямки роботи «Школи молодого вчителя»:

- розширити сферу знань учителів із психолого-педагогічних основ уроку;

- ознайомити їх з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу усвідомлено здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів роботи на уроках;

- створити умови для апробації та впровадження нових освітніх технологій та систем;

- створити для вчителів таке методичне середовище, в якому їм би хотілося творити.

Протягом 2016 – 2017 навчального року робота «Школи молодого вчителя» була направлена на реалізацію наступних задач:оволодіння молодими вчителями основними нормативними документами; аналіз проблем,які ставляться перед вчителями у зв’язку з реалізацією Державних стандартів;знайомство з методичною літературою,кращим досвідом вчителів країни, району, області.

У 2016 – 2017 навчальному році у «Школі молодого вчителя» з молодими вчителями проводилися як теоретичні заняття , так і семінари – практикуми. Тематика занять була різноманітною,цікавою і корисною для молодих вчителів. Ці заняття допомогли молодим вчителям у професійній адаптації.

У 2016 – 2017 н. р. наш колектив поповнився ще одним молодим спеціалістом. Тому робота школи молодого вчителя буде включати питання як першого року навчання, так і другого (відповідно до перспективного плану роботи школи.

Кiлькiсть переглядiв: 24

Коментарi